Facebook ansvarsfraskrivelse florerer på Facebook

0
 
 
 
Så var det denne tiden på året igjen. Nå for tiden så går det en gammel kjedemelding som alle kopierer opp på facebook. Den finnes i flere varianter:
 

NR 1:

Vedtekter

Jeg har valgt å legge følgende uttalelse i håp om at min Copyright vil være beskyttet (selv om jeg tviler på at noen i fB vil rette seg etter det!): ANSVARSFRASKRIVELSE TIL ALLE HER SOM BRUKER FACEBOOK …
På grunn av det faktum at Facebook har valgt å involvere programvare som vil tillate tyveri av personlig informasjon, jeg erklærer følgende: på denne dagen, 3 september 2014, som svar på de nye Facebook-retningslinjer og under artikler L.111, 112 og 113 av koden av intellektuell eiendom, erklærer jeg at mine rettigheter blir festet til alle mine personlige data, tegninger, malerier, bilder, tekster osv publisert på profilen min. For kommersiell bruk av det foregående min skriftlige samtykke er nødvendig til enhver tid. De som leser denne teksten kan kopiere den og lime den på sin Facebook-vegg. Dette vil tillate dem å plassere seg under beskyttelse av opphavsrett. Av denne utgivelsen, forteller jeg Facebook at det er strengt forbudt å avsløre, kopiere, distribuere, kringkaste, eller å ta andre tiltak mot meg på grunnlag av denne profilen og / eller dens innhold. Handlingene som er nevnt ovenfor, gjelder både ansatte, studenter, agenter og / eller andre ansatte i regi av Facebook. Innholdet i profilen min omfatte privat informasjon. Brudd på personvernet blir straffet av loven (UCC en 1-308 – 308 1 -103 og Roma-vedtektene). Facebook er nå et åpent kapital enhet. Alle medlemmer er invitert til å legge ut en melding av denne typen, eller hvis du foretrekker det, kan du kopiere og lime inn denne versjonen. Hvis du ikke har publisert dette utsagnet minst én gang, vil du stilltiende tillate bruk av elementer som dine bilder samt informasjonen i profilen din oppdatering.
 
 

NR 2:

 

Due to the fact that Facebook has chosen to involve software that will allow the theft of my personal information, I do declare the following: on this day, 2nd September., 2014, in response to the new Facebook guidelines and under articles L.111, 112 and 113 of the code of intellectual property, I declare that my rights are attached to all my personal data, drawings, paintings, photos, texts etc… published on my profile. For commercial use of the foregoing my written consent is required at all times.

Those reading this text can copy it and paste it on their Facebook wall. This will allow them to place themselves under the protection of copyright. By this release, I tell Facebook that it is strictly forbidden to disclose, copy, distribute, broadcast, or to take any other action against me on the basis of this profile and/or its contents. The actions mentioned above apply equally to employees, students, agents and/or other staff under the direction of Facebook.
The contents of my profile include private information. The violation of my privacy is punished by the law (UCC 1 1-308 – 308 1 -103 and the Rome Statute). Facebook is now an open capital entity. All members are invited to post a notice of this kind, or if you prefer, you can copy and paste this version. If you have not published this statement at least once, you will tacitly allow the use of elements such as your photos as well as the information contained in your profile update.
 
 
 

NR 3:

 

Det faktum at Facebook har valgt å involvere programvare som vil tillate tyveri av personlig informasjon, gjør at jeg erklærer følgende:

På dags dato, 23 september 2014, som svar på de nye Facebook-retningslinjer , og i henhold til gjeldende lover og forskrifter for immateriell eiendom og personvern, erklærer jeg at mine rettigheter knyttes til alle mine personlige data, tegninger, malerier, bilder, tekster osv publisert på profilen min. For kommersiell bruk av det foregående kreves mitt skriftlige samtykke til enhver tid. Dette gir meg beskyttet opphavsrett. Med dette erklærer jeg overfor Facebook at det er strengt forbudt å avsløre, kopiere, distribuere, kringkaste ting fra min profil og / eller dens innhold. Handlingene som er nevnt ovenfor, gjelder både ansatte, studenter, agenter og / eller andre ansatte i regi av Facebook.
Innholdet i profilen min omfatter privat informasjon. Brudd på personvernet er straffbart. Alle medlemmer er invitert til å legge ut en melding av denne typen, eller hvis du foretrekker det, kan du kopiere og lime inn denne versjonen. Hvis du ikke har publisert dette utsagnet minst én gang, vil du stilltiende tillate bruk av elementer fra din profil/statuser/oppdateringer!

Nr 4:

Jeg erklærer herved følgende i dag, 08. mars 2016, som reaksjon på facebooks nye retningslinjer: «I samsvar med straffelovens bestemmelser om intellektuell eiendom, erklærer jeg at rettighetene til alle mine personlige data, tegninger, bilder, tekster, osv, bare tilhører meg. Reklamebruk krever min tillatelse! Kopiering av tekst til andres personlige facebookside faller dermed inn under bestemmelsene om opphavsrett. Med denne statusen er Facebook kjent med at å reprodusere, utgi, dele ut, sende, eller på noen annen måte offentliggjøre innhold fra min profil er forbudt. Disse bestemmelsene gjelder også for alle andre. Innholdet av min profil inneholder privat informasjon, og bruk eller misbruk kan falle inn under bestemmelser om krenkelse av privatlivets fred.» Alle inviteres til lignende erklæringer, f.eks kan dere legge ut denne meldinga med kopier-og-lim inn på facebooksida. Hvis denne uttalelsen ikke publiseres minst én gang, vil du stilltiende tillate at bildene dine, så vel som informasjonen i profilen din kan bli brukt. (ikke dele, kopier-og-lim inn).

Nr 5:

Pass på idag er siste dagen før Facebook legger ut alt om deg å hva du gjør info fra . Kanal 11 nyhetene, har snakker om forandringen av retningslinjer for personvern på facebook. den 29 juni 2016 klokka 1:46, jeg gir ikke tillatelse til å facebook å bruke mine bilder fra fortiden eller i framtiden. Med denne uttalelsen, gir varsel til facebook at det er strengt forbudt å avsløre, kopi, eller del ut eller ta andre tiltak mot meg på denne profilen og / eller innholdet i denne profilen, fordi det er privat og konfidensiell informasjon. Overskridelsen av privatlivet å kan straffes ved lov (uc-1-308-11 308-103). Merk: facebook er nå et offentlig selskap , en uttalelse som dette har de ikke lov til å legge ut noe som du ikke vil . du kan kopiere eller lim inn denne versjonen. Hvis du ikke, vil gi de lov til å bruke bildene dine, så vel som informasjonen i oppdateringer av status på profilen din ikke del men man må kopiere og lim inn. Nå er det offisielt! Det har vært rapportert i media. at facebook har frigitt oppføringa av en pris av 5.99. pund for å holde din info «privat» om du setter denne meldinga på din side, kan de ikke ta betalt får noe (lim inn ikke dele) fra og med i morgen kan facebook poster alt du gjør å legger ut offentlig tilgjengelige data, inkludert meldinger og bilder bare kopier og lim inn.

Nr 6:

«Den 26.02.2017
Jeg gir ikke tillatelse til at facebook kan bruke mine bilder fra fortiden eller i framtiden. Med denne uttalelsen gir du varsel til facebook at det er strengt forbudt å avsløre, kopiere, dele ut, eller ta andre tiltak mot meg på denne profilen og / eller innholdet i profilen min fordi det er privat og konfidensiell informasjon. Overskridelsen av privatlivets rett kan straffes ved lov (uc-1-308-11 308-103). Merk: Facebook er nå et offentlig selskap og etter en uttalelse som dette har de ikke lov til å legge ut noe som du ikke vil.
Du kan kopiere eller lim inn dette hvis du ikke vil gi de lov til å bruke bildene dine, så vel som informasjonen i oppdateringer av status på profilen din. Ikke del, men kopie og lim inn. Nå er det offisielt!
Det har vært rapportert i media at Facebook tenker å ta 5.99 pund for å holde din info «privat». Om du setter denne meldinga på din side, kan de ikke ta betalt for det.
Fra og med i morgen kan altså Facebook poste alt du gjør og legge ut offentlig tilgjengelige data, inkludert meldinger og bilder. Bare kopier og lim inn.»

Nr 7:

Deadline imorgen – alt hva du noen gang har slått opp, blir offentlig fra og med i morgen. Det gjelder meddelelser, som du har fjernet og alle bilder. Det koster ikke noe for den enkelte å kopiere og sette inn. På Sveriges Kanal 13 nyheter ble det forleden talt om de kommende forandringene på Facebook.
Det handler om integritetspolicy.

Jeg gir ikke Facebook eller noen andre enheter, assosiert med Facebook tillatelse til å bruke mine bilder, min informasjon , meddelelser eller tjenester, både tidligere og kommende.

Med denne uttalelsen meddeler jeg Facebook, at det er strengt forbudt å utlevere, kopiere, distribuere eller fordele andre oppslag fra min profil og dens innhold. Innholdet i denne profilen er privat og av konfidensiell informativ art. Krenkingen av privatlivets fred kan straffes alene i henhold til norsk lov og rettspraksis.
Forstå at: Facebook nå er en offentlig institusjon. Alle medlemmer skal skrive en uttalelse som denne. Hvis du vil kan du kopiere og sette den inn i denne versjonen .

Hvis du ikke offentliggjør og slår minst en uttalelse opp av denne art, er det fremover tillatt å anvende alle dine bilder og informasjon i profilen samt alle dine statusoppdateringer. La være å dele – kopier i stedet oppslaget og sett det inn.

Nr 8.

Jeg gjør som flere andre og erklærer herved:
På denne dagen, 06.01.2018,
som svar  de nye Facebook-retningslinjer og under artikler L.111, 112 og 113 av koden av intellektuell eiendom, erklærer jeg at mine rettigheter knyttes til alle mine personlige data, bilder, tekster osv publisert  profilen min og mine sider, både det som allerede er publisert, og det som måtte bli publisert senere.
For kommersiell bruk av det foregående kreves mitt skriftlige samtykke til enhver tid.
Dette tillater meg å plassere meg under beskyttelse av opphavsrett.
Med dette erklærer jeg overfor Facebook at det er strengt forbudt å avsløre, kopiere, distribuere, kringkaste ting fra min profil og / eller dens innhold.
Handlingene som er nevnt ovenfor, gjelder både ansatte, studenter, agenter og / eller andre ansatte i regi av Facebook, samt deres samarbeidspartnere, eiere og kunder.
Innholdet i profilen min omfatter informasjon.
Brudd  personvernet er straffbart.
Facebook er nå en åpen kapitalenhet. Alle medlemmer er invitert til å legge ut en melding av denne typen, eller hvis du foretrekker det, kan du kopiere og lime inn denne versjonen. Hvis du ikke har publisert dette utsagnet minst én gang, vil du stilltiende tillate bruk av elementer fra din profil/statuser/oppdateri.

Nr 9.

Dato: 05.03.2018
Jeg gir ikke tillatelse til at Facebook kan bruke mine data eller mine bilder. Denne uttalelsen er et varsel til Facebook med forbud om å avsløre, kopiere, dele ut, eller ta andre tiltak mot meg på denne profilen og/eller innholdet i profilen min. Dette er privat og konfidensiell informasjon. Overskridelsen av privatlivets rett kan straffes ved lov (uc-1-308-11 308-103). Facebook er et offentlig selskap og har ikke lov til å poste noe som jeg ikke har samtykket til.

I følge media planlegger Facebook å ta 5.99 pund for å holde din info «privat». Om du setter denne meldingen på din side, kan de ikke ta betalt for det. Ikke «Del», men kopier og lim inn reservasjonen på siden din.

Fra og med nå kan Facebook poste alt du gjør og legge ut offentlig tilgjengelige data, inkludert meldinger og bilder dersom du ikke reserverer deg.

Nr 10

Ikke glem i morgen starter den nye Facebook-regelen hvor bildene dine kan brukes.
Ikke glem at fristen er i dag!!!
Kan brukes i rettsprosedyre mot deg.
Alt du har lagt ut vil bli offentlig fra og med i dag – inkludert meldinger.
Det koster deg ingenting annet enn en enkel kopi og lim inn.
Bedre trygg på forhånd enn juridisk trøbbel og beklager i post.
Jeg tillater ikke Facebook eller noen av de Facebook-relaterte organisasjonene å bruke mine bilder, informasjon, meldinger eller innlegg, både i fortiden og i fremtiden. Med denne uttalelsen annonserer jeg på Facebook at det er strengt forbudt å kopiere, dele eller iverksette andre tiltak basert på denne profilen og / eller innholdet. Innholdet i denne profilen er privat og konfidensiell informasjon. Brudd på personvern kan straffes ved lov: Facebook er nå en offentlig institusjon. Alle medlemmer må publisere dette notatet.
Hvis du foretrekker det, kan du kopiere og lime inn dette innlegget.
Hvis du ikke publiserer en uttalelse minst én gang, får du lov til å bruke bildene dine samt informasjon i profilstatusoppdateringer.
Ikke glem det.
Kopier og lim inn.
Den nye algoritmen velger de samme få personene – ca 25-som vil lese innleggene dine.
Fra mobil:
Hold fingeren på dette innlegget, så vises det «kopier».
Trykk på «kopier».
Gå deretter til siden din, start et nytt innlegg trykk og hold fingeren til import eller lim inn vises, trykk Importer.

Så den kommer igjen og igjen og igjen.

 
  • Denne meldingen skal vistnok gjøre deg fri for at Facebook skal kunne selge eller misbruke innholdet ditt på profilen din. Det folk flest ikke tenker på er at når du signerte inn og ble medlem på Facebook så godtok du Facebook sine retningslinjer og vilkår.

 

  • Facebook er heller ikke noe rettsystem eller så å poste en Facebook melding hjelper desverre ingen. Du viser bare at du tror at alt som deles på facebook er sant.
 
  • For å sette det i perspektiv så står du inne i en butikk og klager på alt de gjør, men du valgte selv å gå inn dit og du kan selv gå ut igjen. I tillegg klager du på alle reglene de har i butikken for å holde kontroll. Du sier til de ansatte i butikken at dems regler er  feil og viser til dine egne regler som selvfølgelig er de rette reglene. De er rett fordi du har kopiert de av en venn som har kopiert de av en venn som har kopiert de av en venn. Da er det jo sant.
 
  • Igjen så ber jeg folk om å begynne å bruke www.google.no og sjekke kilder på Facebook. Slutt å kopier alt facebook vennene dine gjør og begynn å tenke selv.
 
  • Alle disse har somregel opphav fra utlandet før de kommer til Norge oversatt til dårlig norsk.

 

  • Denne teksten kopieres av mange hvert år. Hvis du følger flokken her så blir ett mål for svindlere. De søker opp alle som har delt denne teksten og kan finne masse informasjon om deg som de kan misbruke videre.

 

  • Facebook vil aldri kreve noe betaling siden du er produktet.
 
Her har jeg også litt flere kilder som avkrefter disse meldingene:

Datahjelperne.no drives på fritiden. Nettsiden vil alltid være åpen for alle. Likte du artikkelen så kan du bidra.

Vipps: 98100
Konto: 3000.33.91236

 
 
 
 
Share.
Skip to content
%d bloggere liker dette: