Har du sterke ytringer på internet, facebook og sosiale medier offentlig med fullt navn eller er du anonym?? Det kan nå straffe seg. Du kan havne i fengsel.

0

lovbok_800x450-700x450

 

Nettet har man nå brukt i mange år her i Norge, men lovene har ikke tilpasset seg enda. I 2015 skjer det endringer og driver du og sprer eder og galle på nettet så vil det straffe seg. Nordmenn i dag sprer hets daglig hvis man leser kommentarfelt på nettaviser så finner man utrolig mye rart. Jeg leser bare kommentarfeltene til tider bare for å se hva folk sier. Det er skummelt hva folk sier på nettet uten å tenke seg om.

Det er også mange nordmenn som bruker ytringsfrihet som argument for rakke ned på andre. Ytringsfrihet er å si meningen sin og la andre lytte. Da går du på sak. Når du rakker ned på person og trakkaserer andre. Det er ikke ytringsfrihet og det er en stor forskjell.

Ytringsfriheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.

Kilde: store norske leksikon

På nettet i dag så drives med hets i stor skala:

 • Mobbing på nett
 • Trakkasering
 • Personagrep
 • Hetsing
 • Hatmeldinger
 • Rasisme
 • Krenkelse av privatlivet

 

Er du ny på nettet så bør du lære deg nettvett. Her har jeg noen gode tips du kan bruke på nettet og ellers i livet, men dette er ingen mal eller kommando du skal lyde. Du må tenke selv og bruke hodet.

 • Lær deg å skille på sak og person. Gå alltid på sak. Begynner du med personangrep har du tapt diskusjonen.
 • Du må ikke vinne hver eneste diskusjon. Det er faktisk lov å være uenig.
 • Oppfør deg som folk.  Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
 • Skaff kilder til saken din for å styrke den og de må du faktisk dobbeltsjekke med Google.
 • Se på deg selv utenifra. Når du sier en ting på nettet så kan det tolkes på 10 forskjellige måter av andre.
 • Du må ikke kommentere på hver eneste artikkel på nettet. Da unngår du også å få mere diskusjoner.
 • Aldri skriv i sinne eller når du er sur. Ro deg ned og se på saken senere. Da kan du se på den på en helt annen måte.
 • Du må lære deg å si stopp. Skal du bruke hele livet ditt til å krangle på nettet?
 • De unge må lære de gamle nettvett og omvendt.

Det folk flest heller ikke tenker på av unge og gamle er alt dere sier kan familie søke deg opp på. Jeg skal vise deg åssen man gjør det fordi jeg vil at folk skal vite hva familie og venner sier på nettet. Du kan være en person privat og en på nett.

Gå inn på www.google.no. Søk på navnet og nb-no.facebook.com. Du kan også endre språk til Engelsk/US så du får tak i den siste søketilgangen på Facebook. Deretter søker du etter kommentarer på hva folk har sagt. Du kan nå søke spesifikt etter alt. Alt du har sagt på Facebook nå må du nå stå for og ta konsekvensene av. Dine meninger blir en skyteskive for alle landets aviser og norges lover.

Alle land i dag på nettet har en international kode på internet. Søker du på den så får du flere relevante treff. Hanspetterinfo har også tatt opp dette temaet.

Blir du mobbet?

 1. Ta skjermbilder av all mobbing på mobil og pc.
 2. Ta vare på alle logger.
 3. Ikke slett logger.
 4. Blir du plaget anonymt? Kontakt politi, skole og andre instanser som kan hjelpe deg.
 5. Anmeld vedkommende.
 6. Stå igjennom stormen selv om det er tøft. Ikke la deg knekke. Du vil komme ut av det sterkere på sikt.
 7. Snakk med dette med familie og venner. Ikke hold dette for deg selv.

 

Er du mobber og hetser? Pass på.

Lov om straff (straffeloven), trer i kraft 2015.

§ 185.Hatefulle ytringer

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b) religion eller livssyn,

c) homofile orientering, eller

d) nedsatte funksjonsevne.

§ 263.Trusler

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

§ 264.Grove trusler

Grove trusler straffes med fengsel inntil 3 år. Ved avgjørelsen av om trusselen er grov skal det særlig legges vekt på om den er rettet mot en forsvarsløs person, om den er fremsatt uprovosert eller av flere i fellesskap, og om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne.

§ 266.Hensynsløs atferd

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

§ 267.Krenkelse av privatlivets fred

Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

 

Disse nye netthetslovenen vil gjelde fra 1. oktober da straffeloven blir oppdatert. Det har også blitt flere rettsaker allerede og flere blir det garantert før Nordmenn lærerr og oppføre seg som folk på sosiale medier.

 

For at lovene skal gjelde må du anmelde saken til politiet eller kontakte advokat og ta saken til retten.

Blir du anmeldt for nettmobbing og hetsing så vil det følge deg på rullebladet til politiet. Så tenk over hva du sier 2-3 ganger før du sier det på Facebook og sosiale medier i dag. Bruk hodet på nettet. Du glemmer kanskje, men nettet glemmer ikke.

 

Politiet har nå oppført politiets nettpatrulje og PST på Facebook der du kan sende inn tips.

Skjermbilde

Du kan også sende inn tips via denne siden: www.tips.kripos.no

 

Kilder:

Cappelendam

Lovdata

Straffeloven

Ny straffelov. Trer i kraft 1 oktober

 

Share.
Skip to content
%d bloggere liker dette: