Hvordan takle netttroll?

0

Jeg må takle det på Facebooksiden min fra tid til annen. Jeg har også valgt å ta bort kommentarfelt på nettsiden.

Fokuset skal være å lage gode artikler. Ikke bruke kaste bort tiden på å moderere.

Når man er på internet i dag så er det greit å ha en mening, men det kan være lurt å følge noen regler også. Husk at du kan ikke si at du vil på nett i dag. Det kan straffe seg. Se straffeloven.

§ 185. Hatefulle ytringer
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.
0 Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4, endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 263. Trusler
Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 264. Grove trusler
Grove trusler straffes med fengsel inntil 3 år. Ved avgjørelsen av om trusselen er grov skal det særlig legges vekt på om den er rettet mot en forsvarsløs person, om den er fremsatt uprovosert eller av flere i fellesskap, og om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne.

§ 266. Hensynsløs atferd
Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, endret ved lov 17 juni 2016 nr. 53 (ikr. 1 juli 2016 iflg. res. 17 juni 2016 nr. 669).

§ 267. Krenkelse av privatlivets fred
Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.

Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.

0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

Vi har ytringsfrihet i dette landet, men du kan ikke si eller gjøre alt på nett da mye av dette er straffbart som du ser. Det havner på rullebladet og du havner i fengsel i verste fall.

Så åssen kan man diskutere bra og ha en mening?

 • Lær deg å skille sak og person. Går du på person så har du tapt saken.
 • Legg ved god dokumentasjon og kilder. For å styrke din sak.
 • Du må ikke alltid ha rett på en sak.
 • Det er lov å prate rundt saken uten at noen skal vinne.
 • Lær deg å se saken med andre øyne. Har du diskutert hett? Kom deg ut. Klarn tankene dine. Glem saken. Se på den med andre øyne dagen etterpå.
 • Oppfør deg som folk. Det er ikke vanskelig.
 • Gi av deg selv. Gi kunnskap. Del av det du kan. Var raus.
 • Løft folk opp og fram isteden for å trykke dem ned.
 • Ingen kan alt så alle saker kan ikke vinnes.
 • Du må også ikke kommentere en sak. Har du forsøkt å bare observere?
 • Sist men ikke minst. Hvor lenge skal du bruke tiden din på med å diskutere og krangle med folk på nett? Du lever bare en gang. Dette kan fort ta opp mye tid.

Dette er litt tips om hvordan man må oppføre seg på nettet. Da kan man komme langt. Da kommer jeg til hvordan man takler troll. Jeg har noen enkle regler på siden min.

 • Fremlegg dokumentasjon og gode kilder med en gang.
 • Hold deg på saken.
 • Bryter du disse reglene får du 1 advarsel.
 • Deretter stenges du ute.

Husk at netttroll er ikke som trollene i eventyrene. Trollene i eventyrene som blir til stein i lyset, mens netttrollene koser seg i lyset og vil bare ha mere. Så hva gjør man da? Jo man fjerner lyset.

Når jeg møter troll gir jeg min mening on saken min 1 gang. Det er godt nok for meg. Jeg skal ikke behøve å ha 20 kilder om samme saken. Så gir jeg de ikke mere. Dette er på diskusjon.

Er det troll som bare skal lage krøll. Ja da gir man ikke dem oppmerkshomhet. Man sørger for at de blir glemt. Det har jeg prøvd mange ganger og det fungerer veldig bra.

Trollet ønsker at du bruker masse tid og oppmerksomhet på dem. Ikke gjør det. Du må faktisk velge bort noen diskusjoner på nett. Da det ikke fører noe konstruktivt med seg.

Hva er definisjonen på ett netttroll?

Nettroll (engelsk internet trolls) er personer eller organisasjoner som bevisst manipulerer og forstyrrer nettbasert kommunikasjon.

Begrepet omfatter både relativt uskyldige former og mer alvorlig manipulasjon av offentligheten. Kilde. Store norske leksikon

Telenor har også noen gode tips om hvordan man takler nettroll.

Så oppfør deg på nett. Gjør du ikke det kan det få flere reaksjoner.

 • Du kan bli ustengt fra sider og grupper
 • Du kan bli straffet i verste fall
 • Du kan få det på rulletbladet ditt.

Det koster deg ingenting å være greit mot folk, men skal du diskutere? Velg dine kamper med omhu. Ikke alle er verdt å kaste bort tiden din på.

Ser du feil på artikkelen? Send meg en mail på heimholt@gmail.com eller en melding på Facebooksiden min.Så skal jeg få feilen rettet.

Du kan støtte meg på følgene måter:

Vipps: 98100
Konto: 3000.33.91236

Share.
Skip to content
%d bloggere liker dette: