Når 2 kjedemeldinger blir til 1

0

Mange har nå begynt å spre en kjedemelding som alle andre sprer fordi de ikke kildesjekker hva venner deler eller hva de selv deler, men denne gangen har 2 kjedemeldinger blitt smeltet sammen til en.