Ny åndsverkslov for Internet vedtatt i Norge

0

Denne saken har jeg fulgt siden forlaget ble fremmet 17.03.2016. Vi har nemlig en lov for hvordan man skal oppføre seg på internet. Den gamle åndsverksloven er fra 1961 og er helt udatert når det gjelder rettigheter for åndsverk på internet i dag.

Jeg er ingen advokat eller jurist så finner du feil i artikkelen så gi meg beskjed så blir de rettet med en gang.

Jeg er over snittet interresert i lover. Når det kommer nye lover som gjør store endringer på internet i Norge. Det har jeg også skrevet om 1 gang før. Det står også mere om her.

Problemer med denne loven er at den ifra 1961 og det har blitt gjort få endringer på den. Ergo er den ikke tilpasset internet og mobile tjenester som vi bruker i dag. Så her blir det nå større endringer på internet i Norge som vi kjenner i dag. Siden mediabransjen nå har fått ett nytt verktøy til å bruke mot private til. f.eks. søksmål med alt film og musikk relatert.

I pressemeldingen om ny åndsverkslov står det følgene:

Regjeringen foreslår også et forbud mot strømming av film og andre åndsverk fra kilder som åpenbart er ulovlige. Dermed utvides forbudet mot bruk av åndsverk som ulovlig er lagt ut på Internett.

Dette gjelder jo nedlasting av strømming av film som lastes ned ulovlig på internet. Du finner jo alt mulig rart på nett via uofisielle kilder. Så vil tro at dette vil gjelde mange flere. Her har 2 advokatfirma skrevet om saken.

Nå er jo denne loven vedatt så er det jo sånn at loven må prøves. Det vil si at rettighetsbrasjen og de som lager filmer nå har ett verktøy for å saksøke deg. Dette har skjedd mange ganger før, men det er først nå advokatene  kan henvise til åndsverksloven på internet.

Rettighetsbransjen må prøve loven og saksøke noen. Så må de ser hvor langt den går i rettsystemet. Det utfallet loven får der vil påvirke alle andre saker som settes i lovsystemet neste gang.

Nå er denne loven klar så er det flere ting som påvirker saken. Dette er internet og det er ikke alltid like lett å bevise alt. Så laster du ned ulovlig materiale så må det faktisk bevises. Her er det masse faktorer som påvirker:

  • ip adresse
  • trådløst nett
  • kablet nett
  • gjeste nett
  • vpn
  • venner som laster ned hos deg
  • nettet ditt er åpnet og du låner det til andre. Andre laster ned hos deg.

Skal man få en sak og henvise til en ip adresse blir dette fort komplisert som du ser.

Bredbåndsleverandøren din vil ikke gi fra seg din ip adresse til advokater før de må. Nå kan advokatene komme med loven i hånd og kreve ip adressen din. Så her blir det også store endringer.

Dette har også vært oppi rettsystemet før mange ganger. Norske forbrukere har nemlig ekstremt godt personvern under bredbåndsleverandøren din. De beskytter deg.

Uansett så vil denne loven påvirke oss masse i samfunnet vårt og jeg er usikker på hva som vil skje, men større endringer på internet blir det garantert. Siden loven fra 1961 blir oppdatert til og 2018 den blir tilpasset åssen vi bruker internet.

Hele den oppdaterte og vedtatte loven finner du her. Jeg har tatt for meg noen av de nye punktene som vil påvirke mange. Her det er den nye loven sier:

d) verket overføres til allmennheten, i tråd eller trådløst, herunder når verket kringkastes eller stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket.

Det er ikke tillatt å strømme eller på annen måte bruke åndsverk som åpenbart i strid med denne loven er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett eller annet elektronisk kommunikasjonsnett når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad. Vederlag og erstatning etter § 81 kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen i dette ledd.

Mange kopiere også ting til privat bruk. Hva sier da den nye loven?

§ 26 Kopiering til privat bruk
Når det ikke skjer i ervervsøyemed eller på grunnlag av et verk som er gjengitt i strid med denne loven, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke brukes i annet øye-med.

Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å

a) ettergjøre bygningskunst gjennom oppføring av byggverk

b) fremstille digitale eksemplar av datamaskinprogram

c) fremstille digitale eksemplar av databaser i digital form

d) fremstille eksemplar av kunstverk ved fotokopiering, avstøpning, avtrykk eller tilsvarende fremgangsmåte når eksemplaret kan oppfattes som originaleksemplar.

Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å la fremstillingen utføre ved fremmed hjelp når det gjelder

a) musikkverk

b) filmverk

c) skulptur, billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri

d) kunstnerisk gjengivelse av andre kunstverk.

Så jeg tolker det dithen at det er blitt mye strengere enn før. Film og musikk kan ikke lenger kopieres privat via venner.

Loven blir trer i kraft 1. juli 2018.  EU jobber også med denne type lover på internet. 

 

Denne artikkelen vil nok være under utvikling framover.  Så jeg setter pris på alle tips og tilbakemeldinger.

Datahjelperne.no drives på fritiden. Nettsiden vil alltid være åpen for alle. Likte du artikkelen så kan du bidra.

Vipps: 98100
Konto: 3000.33.91236

Share.
Skip to content
%d bloggere liker dette: